Chính sách thanh toán

Morivina Hanh Thông hỗ trợ khách hàng thanh toán những phương thức sau:

1. Thanh toán khi giao hàng (COD)

2. Chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin:

STK: 060283902271

Tên chủ sở hữu: Huỳnh Liên Lộc Thọ 

Ngân hàng: Sacombank 

Nội dung chuyển khoản: Tên + Số điện thoại